Opieka Wytchnieniowa - Edycja 2024


 

Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Istebnej  informuje, że będzie realizował Program ”Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 i dlatego zaprasza osoby zainteresowane do składania wniosków.

Osoby zainteresowane tego typu wsparciem tj. opiekunowie/członkowie rodzin osób niepełnosprawnych mogą zgłaszać swoje zapotrzebowanie na usługi Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Istebnej od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Ośrodka lub na adres e-mail: gops@gops-istebna.pl

 Dodatkowe informacje pod nr telefonu 33/855-62-22

Załączniki:

  1. Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024
  2. Klauzula informacyjna RODO w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024
  3. Informacja dla Uczestników „Opieka Wytchnieniowa”- dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024
  4. Program „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego -edycja 2024
  5. Pisemna akceptacja w ramach Programu „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024
  6. Oświadczenie o korzystaniu ze wsparcia Uczestnika Programu „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

 

Lista plików

Przewiń do góry