Kierownictwo


Kierownictwo

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Teresa Łacek

Główny Księgowy – Elżbieta Cieślar

 

Przyjęcia stron:

W godzinach pracy Ośrodka.

 

Siedziba GOPS

43-470 Istebna 1000 (budynek Urzędu Gminy)

 

telefon: (33) 855 62 22

telefon: (33) 857 76 48

telefon: (33) 855 76 49

faks: (33) 855 62 22

e-mail: gops@gops-istebna.pl

Adres skrzynki ePUAP: /gops_istebna/skrytka

 

Godziny urzędowania:

Poniedziałek, środa, czwartek: od godziny 7:15 do godziny 15:15

Wtorek: od godziny 7:15 do godziny 16:15

Piątek: od godziny 7:15 do godziny 14:15

 

Skargi i wnioski do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej można składać:

 

  1. Osobiście w siedzibie GOPS, 43-470 Istebna 1000 w godzinach pracy Ośrodka.

    2. Pisemnie na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Istebnej, 43-470 Istebna 1000.

    3. Pisemnie na dzienniku podawczym w siedzibie GOPS, 43-470 Istebna 1000 w godzinach pracy Ośrodka.

    4. Faksem na nr telefonu: (33) 855 62 22

    5. Pocztą elektroniczną na adres e-mail: gops@gops-istebna.pl

 

Przewiń do góry