Dodatek elektryczny


Od 1 grudnia 2022 r. do 1 lutego 2023 r. można składać wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego.

Dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną oraz źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków  CEEB, do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu - w przypadku nowych źródeł ogrzewania. 

Wysokość dodatku elektrycznego:

1000 zł - dla gospodarstwa domowego

1500 zł - w przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh.

Dodatek elektryczny nie przysługuje:

w przypadku gdy gospodarstwo domowe zamieszkuje pod adresem, w którym jest wykorzystywana energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji (np. instalacje fotowoltaiczne, instalacje wiatrowe, pompy ciepła o zainstalowanej mocy nie większej niż 50 kW ),
osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477 i 1692),
gospodarstwom domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego,
gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku dotyczącym niektórych źródeł ciepła np. drewno kawałkowe, pelet drzewny, kocioł olejowy, skroplony gaz LPG.
Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego przyjmowane są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Istebnej pokój nr 106

W załączeniu wzór wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego wraz z informacją o zasadach przetwarzania danych osobowych.

Lista plików

Przewiń do góry