Poradnictwo psychologiczne


W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Istebnej świadczona jest bezpłatna pomoc psychologiczna dla mieszkańców Gminy Istebna w szczególności dla:

 • osób i rodzin potrzebujących pomocy psychologicznej
 • rodzin zastępczych, dzieci przebywających w rodzinach zastępczych
 • pełnoletnich wychowanków placówek i rodzin zastępczych
 • rodziców dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej
 • osób współuzależnionych
 • młodzieży zagrożonej uzależnieniem
 • dorosłych dzieci alkoholików
 • rodzin, w których występują problemy wychowawcze
 • małżeństw i rodzin w kryzysie

Rodziny mogą uzyskać pomoc w formie:

 • poradnictwa psychologicznego
 • terapii indywidualnej
 • terapii rodzinnej
 • terapii małżeńskiej
 • konsultacji pedagogicznych
 • udziału w grupie wsparcia dla rodzin zastępczych

 

Przewiń do góry