Wsparcie asystenta rodziny


Wsparcie asystenta rodziny

Rodziny z dzieckiem, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, a także kobiety w okresie ciąży, porodu i połogu, w szczególności kobiety w ciąży powikłanej oraz w sytuacji niepowodzeń położniczych są uprawnione do poradnictwa w zakresie:

  • przezwyciężania trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka,
  • wsparcia psychologicznego,
  • pomocy prawnej,
  • dostępu do rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz świadczeń opieki zdrowotnej.

Poradnictwo w tym zakresie koordynowane jest przez asystentów rodziny zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Istebnej.

 

W celu uzyskania pomocy ze strony asystenta rodziny, osoby uprawnione powinny złożyć wniosek do Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Istebnej.

Przewiń do góry