Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy


 Każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, która zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy uciekli przed działaniami wojennymi może być przyznane na jego wniosek, świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 60 dni i jest wypłacane z dołu.

Świadczenie wynosi 40,00 zł za osobę dziennie.

Do każdego wniosku należy dołączyć kartę osoby przyjętej na zakwaterowanie (dla każdej przyjętej osoby kartę sporządza się indywidualnie).

Wniosek jest rozpatrywany w terminie miesiąca od dnia jego złożenia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Istebnej, wypłata świadczenia następować będzie niezwłocznie po uzyskaniu przez Ośrodek zapewnienia uzyskania dofinansowania na ten cel ze środków budżetu państwa.

Aby uzyskać świadczenie konieczne jest złożenie stosownego wniosku oraz karty osoby przyjętej na zakwaterowanie do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Istebnej, 43-470 Istebna 1000, pokój 220 w godzinach pracy Ośrodka.

 

Wnioski dostępne są do pobrania:

Gops Istebna

Lista plików

Przewiń do góry