Status prawny i organizacja


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Istebnej jest jednostką organizacyjną Gminy Istebna, działającą w jej granicach administracyjnych. Działania realizowane przez Ośrodek mają na celu udzielenie wsparcia osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne zasoby i możliwości.

Dokumenty dotyczące statusu prawnego oraz organizacji GOPS zamieszczone są poniżej.

Lista plików

Przewiń do góry