Aktualności


Pomoc społeczna dla obywateli Ukrainy

10-04-2022

Aktualność

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Istebnej informuje, iż na podstawie art. 29 Ustawy o Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, obywatele Ukrainy mogą zostać objęci pomocą społeczną, na zasadach i w trybie określonym w ustawie o pomocy społecznej. Oznacza to, że na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej można objąć rodzinę z Ukrainy pomocą w formie pokrycia kosztów dożywiania dziecka w szkole. Warunkiem objęcia pomocą społeczną uczniów z Ukrainy jest legalny pobyt na terenie Polski tj. posiadanie nr PESEL i złożenie wniosku o objęcie pomocą. Ustawa o Pomocy Społecznej przewiduje również możliwość udzielenia pomocy społecznej z urzędu. więcej


Pomoc psychologiczna dla obywateli Ukrainy

10-04-2022

Obywatele Ukrainy przebywający na terenie Gminy Istebna mogą uzyskać wsparcie psychologiczne w następujący sposób:   w miejscu zamieszkania tymczasowego obywateli Ukrainy, w Punkcie Konsultacyjnym w Istebnej z siedzibą w 43-470 Istebna 550 telefonicznie pod numerem telefonu 505 502 162

więcej

Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy

01-04-2022

Każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, która zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy uciekli przed działaniami wojennymi może być przyznane na jego wniosek, świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 60 dni i jest wypłacane z dołu. Świadczenie wynosi 40,00 zł za osobę dziennie. Do każdego wniosku należy dołączyć kartę osoby przyjętej na zakwaterowanie (dla każdej przyjętej osoby kartę sporządza się indywidualnie). Wniosek jest rozpatrywany w terminie miesiąca od dnia jego złożenia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Istebnej, wypłata świadczenia następować będzie niezwłocznie po uzyskaniu przez Ośrodek zapewnienia uzyskania dofinansowania na ten cel ze środków budżetu państwa. Aby uzyskać świadczenie konieczne jest złożenie stosownego wniosku oraz karty osoby przyjętej na zakwaterowanie do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Istebnej, 43-470 Istebna 1000, pokój 220 w godzinach pracy Ośrodka.

więcej

Strony:
Przewiń do góry