Aktualności


Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy

01-04-2022

Aktualność

Każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, która zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy uciekli przed działaniami wojennymi może być przyznane na jego wniosek, świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 60 dni i jest wypłacane z dołu. Świadczenie wynosi 40,00 zł za osobę dziennie. Do każdego wniosku należy dołączyć kartę osoby przyjętej na zakwaterowanie (dla każdej przyjętej osoby kartę sporządza się indywidualnie). Wniosek jest rozpatrywany w terminie miesiąca od dnia jego złożenia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Istebnej, wypłata świadczenia następować będzie niezwłocznie po uzyskaniu przez Ośrodek zapewnienia uzyskania dofinansowania na ten cel ze środków budżetu państwa. Aby uzyskać świadczenie konieczne jest złożenie stosownego wniosku oraz karty osoby przyjętej na zakwaterowanie do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Istebnej, 43-470 Istebna 1000, pokój 220 w godzinach pracy Ośrodka. więcej


Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy

01-04-2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Istebnej informuje, że osoby zainteresowane otrzymaniem zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami mogą zgłaszać się w tutejszym Ośrodku w pok. 220 w godzinach pracy Urzędu. Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 338577649   Informacje można uzyskać także na zamieszczonych stronach :   https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-rodzinne-dla-obywateli-ukrainy   https://www.gov.pl/web/rodzina/material-informacyjny-o-zasadach-przyznawania-swiadczen-rodzinnych-obywatelom-ukrainy-przybywajacym-na-terytorium-polski-w-zwiazku-z-toczacymi-sie-dzialaniami-wojennymi

więcej

Wydawanie produktów żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

30-03-2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Istebnej informuje, że rozpoczęła się realizacjaProgramu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 realizowanego w ramachEuropejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - Podprogram 2021.  

więcej

Strony:
Przewiń do góry