Aktualności


Informacje o projekcie Lepszy TY

05-02-2021

Aktualność

Informacje o projekcie Lepszy TY w załączonej ulotce. więcej


Najważniejsze informacje o Programie Rodzina 500+

05-02-2021

Program „Rodzina 500+” to systemowe wsparcie polskich rodzin. Świadczenie wychowawcze przysługuje przede wszystkim matce lub ojcu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka (czyli osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka), opiekun prawny dziecka oraz – w określonych, nielicznych przypadkach – dyrektor domu pomocy społecznej. Dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł mogą otrzymać także rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego oraz rodzinne domy dziecka, na każde dziecko, na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko otrzymują także placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego, interwencyjnego i specjalistyczno-terapeutycznego, regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne oraz interwencyjne ośrodki preadopcyjne.

więcej

Informacja o wydawaniu żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Podprogram 2020.

20-01-2021

Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Gminny Istebna informuje, że rozpoczyna się kolejna edycja dystrybucji produktów żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w Ramach Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Osoby, które otrzymały skierowanie od pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Istebnej, będą mogły korzystać ze wsparcia w formie paczek żywnościowych.

więcej

Strony:
Przewiń do góry