Aktualności


Adwokaci i aplikanci adwokaccy dla Ukrainy

13-04-2022

Aktualność

Adwokaci i aplikanci adwokaccy dla Ukrainy więcej


Pomoc społeczna dla obywateli Ukrainy

10-04-2022

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Istebnej informuje, iż na podstawie art. 29 Ustawy o Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, obywatele Ukrainy mogą zostać objęci pomocą społeczną, na zasadach i w trybie określonym w ustawie o pomocy społecznej. Oznacza to, że na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej można objąć rodzinę z Ukrainy pomocą w formie pokrycia kosztów dożywiania dziecka w szkole. Warunkiem objęcia pomocą społeczną uczniów z Ukrainy jest legalny pobyt na terenie Polski tj. posiadanie nr PESEL i złożenie wniosku o objęcie pomocą. Ustawa o Pomocy Społecznej przewiduje również możliwość udzielenia pomocy społecznej z urzędu.

więcej

Pomoc psychologiczna dla obywateli Ukrainy

10-04-2022

Obywatele Ukrainy przebywający na terenie Gminy Istebna mogą uzyskać wsparcie psychologiczne w następujący sposób:   w miejscu zamieszkania tymczasowego obywateli Ukrainy, w Punkcie Konsultacyjnym w Istebnej z siedzibą w 43-470 Istebna 550 telefonicznie pod numerem telefonu 505 502 162

więcej

Strony:
Przewiń do góry