Wydawanie produktów żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Istebnej informuje, że rozpoczęła się realizacja
Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 realizowanego w ramach
Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - Podprogram 2021.  

Wydawanie produktów w m-cu marcu 2022 r. będzie w następujących terminach:

 • Środa (30.03.2022 r.) w godzinach od 8.00 do 12.00
 • Czwartek (31.03.2022 r.) w godzinach od 12.00 do 17.00


Dystrybucją żywności w gminie Istebna zajmuje się Polski Komitet Pomocy Społecznej.
Pomoc mogą otrzymywać osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i
uzyskujące dochód nieprzekraczający:

 • 1 707,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, czyli dochód
  nieprzekraczający 220% kryterium dochodowego uprawniającego do
  korzystania z pomocy społecznej (tj. 776 zł);
 • 1320 zł w przypadku osoby w rodzinie, czyli dochód nieprzekraczający 220%
  kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj.
  600 zł) czyli dochód nieprzekraczający 220% kryterium dochodowego uprawniającego do
  korzystania z pomocy społecznej.

Skierowania do otrzymania ww. pomocy wydawane są w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Istebnej.

Gops Istebna
Przewiń do góry