Punkt Interwencji Kryzysowej


W 2023 roku Punkt Interwencji Kryzysowej znajduje się na ul. Bielskiej 92 w Cieszynie. Zajmujemy się pomocą rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej. W zakres danej pomocy wchodzi udzielanie specjalistycznego poradnictwa w tym psychologicznego i prawnego osobom
i rodzinom w kryzysie takich jak nagła utrata bliskich osób, samobójstwo, doświadczenie przemocy w formie napadu, gwałtu, wypadków komunikacyjnych, katastrof, pożarów, utraty osobistej, kryzysów rozwoju osobistego.

 

Oferujemy pomoc w formie kontaktu telefonicznego , bezpośredniego kontaktu w punkcie interwencji oraz interwencje wyjazdowe.

Dodatkowym działaniem punktu jest zabezpieczenie interwencyjne ( psychologiczne) zdarzeń masowych i katastrof na terenie naszego powiatu oraz podejmowanie działań zgodnie z Procedurą wsparcia i pomocy psychologicznej w wypadkach masowych i katastrof. W przypadku zdarzeń masowych, które wystąpiły na terenie naszego powiatu, pomoc jest udzielana osobom spoza powiatu.

 

Punkt Interwencji Kryzysowej czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 15 na ulicy Bielskiej 92 w Cieszynie.

 

Całodobowo jest czynny telefon 33 500 06 07

Gops Istebna

Lista plików

Przewiń do góry