Одноразова грошова допомога громадянам України Jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy


Громадяни України, якi законно перебувають на території Республіки Польща і які внесені до реєстру PESEL, можуть подати «Заяви про виплату одноразової грошової допомоги»

 

Obywatele Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny i którzy zostali wpisani do rejestru PESEL mogą składać "Wnioski o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego"

 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Istebnej, 43-470 Istebna 1000

od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8:00 do 14:00

piątek w godzinach od 8:00 do 13:00Заява про виплату одноразової грошової допомоги подається уповноваженою особою, її законним представником, тимчасовим опікуном або особою, яка фактично опікується дитиною.

  

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego składa osoba uprawniona, jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.

 

Файли для завантаження

Pliki do pobrania

Gops Istebna

Lista plików

Przewiń do góry