Legitymacja emeryta-rencisty w formie elektronicznej


ZUS Informuje
Od stycznia 2023 r. można korzystać z mLegitymacji emeryta-rencisty
Od 1 stycznia 2023 r. legitymacje emeryta-rencisty będą wydawane przez ZUS w formie
elektronicznej. Będzie można z nich korzystać na własnym urządzeniu mobilnym, np. na telefonie,
przy użyciu bezpłatnej aplikacji mobilnej mObywatel. W aplikacji wystarczy wybrać opcję „Dodaj
dokument” i na wyświetlonej liście dokumentów wskazać Legitymacja emeryta-rencisty.
Dla emerytów i rencistów, którzy przed 1 stycznia 2023 r. otrzymali legitymację w formie plastikowej
karty identyfikacyjnej, ZUS wyda automatycznie legitymację w wersji elektronicznej. Takie osoby będą
mogły korzystać z obu wersji dokumentu - tradycyjnej i elektronicznej.
Elektroniczna legitymacja, czyli mLegitymacja, działa tak samo jak tradycyjny dokument. Pokazując ją
na ekranie smartfona, osoba uprawniona potwierdzi, że jest emerytem lub rencistą i skorzysta z ulg i
uprawnień jej przysługujących, np. zniżek do biletów.
Emeryci lub renciści, którzy będą chcieli otrzymać tradycyjną legitymację w formie karty, będą musieli
złożyć w tej sprawie wniosek (formularz ERL).
Ważne! Legitymacje emerytów i rencistów, które zostały wydane przed 2023 rokiem, są aktualne,
zgodnie z nadanym terminem ważności.
Więcej informacji na naszej stronie internetowej mLegitymacja.

Gops Istebna

Galeria

Przewiń do góry