24 grudnia 2020 r. /Wigilia/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Istebnej będzie nieczynny


Zarządzenie nr  GOPS. 021.11.2020

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Istebnej

z dnia 01 grudnia 2020 roku

 

 

w   sprawie:  wyznaczenia dnia wolnego od pracy w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Istebnej

 

 

   Na podstawie art. 33  ust.3 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2020 r  poz. 713 ) oraz art.130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r Kodeks pracy

 

                                                       

zarządzam , co następuje

 

 

  • 1

 

  1. Wyznaczam dzień 24 grudnia 2020 r /Wigilia/ dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Istebnej w zamian za święto przypadające w dniu wolnym od pracy tj. sobotę dnia 26 grudnia 2020 roku.

 

  1. W dniu 24 grudnia 2020 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Istebnej będzie nieczynny.

 

 

  • 2

 

 

Wykonywanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Istebnej.

 

  • 3

 

 

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Istebnej.   

Gops Istebna
Przewiń do góry