PL EN
Kontakt

 

Adres:

43-470 Istebna 1000

 

tel./fax +48 33 8556222

tel. +48 33 8577648

tel. +48 33 8577649

 

e-mail:

gops@ug.istebna.pl

A A A

Okres zasiłkowy 2018/2019 - składanie wniosków oraz terminy wypłat

 

NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2018/2019

Składanie wniosków oraz terminy wypłat

 

Rodzaj świadczenia

Data złożenia wniosku

Terminy wypłaty świadczeń

 

Świadczenia rodzinne

od 1 sierpnia do 31 sierpnia

do 30 listopada

od 1 września do 31 października

do 31 grudnia

od 1 listopada do 31 grudnia

do końca lutego

 

 

 

 

 

Świadczenie wychowawcze

i

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

od 1 sierpnia do 31 sierpnia

do 31 października

od 1 września do 30 września

do 30 listopada

od 1 października do 31 października

do 31 grudnia

od 1 listopada

do 30 listopada

do 31 stycznia

od 1 grudnia do 31 stycznia

do końca lutego

 

 

 

 

 

Stypendia

 

 

do 15 września

 

grudzień i czerwiec

 

 

 

 

 

 

Dobry Start

 

online: od 1 lipca

 

wypłata nie później niż do 30 września,

 

papierowo: od 1 sierpnia do 31 sierpnia

papierowo: od września do 30 listopada

wypłata w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku

 

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24. roku życia. Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić rodzic dziecka, opiekun prawny lub faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej. Świadczenie dobry start nie przysługuje na dziecko w zerówce, w przedszkolu, studentowi oraz w szkołach min. policealnych, dla dorosłych, artystycznych itd. Wniosek złożony po terminie określonym w rozporządzeniu pozostaje bez rozpatrzenia. Świadczenie dobry start nie podlega koordynacji. Przyznanie świadczenia dobry start nie wymaga decyzji natomiast wymaga decyzji odmowa oraz żądnie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

Wnioski składa się w budynku Urzędu Gminy Istebna w godz. pracy, w pokoju 220 - III piętro.