PL EN
Kontakt

 

Adres:

43-470 Istebna 1000

 

tel./fax +48 33 8556222

tel. +48 33 8577648

tel. +48 33 8577649

 

e-mail:

gops@ug.istebna.pl

A A A

Informacja ze Świadczeń Rodzinnych

Od 1 stycznia 2017 r. wchodzi w życie ustawa o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem”. Ustawa dotyczyć będzie świadczeniobiorców oraz osób uprawnionych do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Z tytułu urodzenia się żywego dziecka zostanie przyznane  jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł dla dziecka  posiadającego zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, powstałej  w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu .  Zaświadczenie to może wystawić lekarz ubezpieczenia zdrowotnego posiadający specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa  i ginekologii, perinatologii lub neonatologii.  Kobieta musi pozostawać pod opieką lekarską nie później niż  od 10 tygodnia ciąży do porodu.  Wniosek o wypłatę świadczenia składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Jednorazowe świadczenie przysługiwać będzie matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochody.

Ponadto informujemy, że od 1 stycznia 2017 r. zmienia się kwota świadczenia pielęgnacyjnego  z kwoty 1300 zł na kwotę 1406 zł.

 

Pozostałe informacje można uzyskać pod nr., tel. 338577649 lub w pok. 220 UG Istebna.