Nowy okres zasiłkowy 2020/2021


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Istebnej informuje o terminach składania wniosków oraz o terminach wypłat świadczeń: Dobry Start, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu  alimentacyjnego, pomocy materialnej dla uczniów oraz świadczenia wychowawczego. Wnioski można składać elektronicznie poprzez bankowość internetową czy stronę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: empatia.mrpips.gov.pl. Natomiast  wnioski w formie papierowej można pobierać od miesiąca sierpnia 2020 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Istebnej w godzinach pracy Urzędu Gminy Istebna. Należy zaznaczyć, że zmieniła się data składania wniosków o świadczenie wychowawcze oraz termin wypłaty tego świadczenia. Poniżej w tabelach przedstawiamy  terminy składania   wniosków o w/w świadczenia oraz terminy wypłat.

 

Rodzaj świadczenia

Data  złożenia wniosku

Terminy wypłaty świadczeń

 Świadczenia rodzinne

od 1 lipca elektronicznie

oraz

od 1 sierpnia do 31 sierpnia papierowo

 do 30 listopada

od 1 września                                do 31 października

do 31 grudnia

od 1 listopada do 31 grudnia

do końca lutego

 

 

 

 Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

od 1 lipca elektronicznie

oraz

od 1 sierpnia do 31 sierpnia papierowo

do 31 października

od 1 września do 30 września

do 30 listopada

od 1 października                        do  31 października

do 31 grudnia

od 1 listopada

do  30 listopada

do 31 stycznia

od 1 grudnia do 31 stycznia

do końca lutego


Pomoc materialna dla uczniów

 

 od 1 do  15 września

 grudzień i czerwiec

 

 

 

Dobry Start

 

elektronicznie: od 1 lipca

 

wypłata nie później niż do 30 września

 

papierowo: od 1 sierpnia                 do  31 sierpnia

papierowo: od września do 30 listopada

wypłata w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku

 

Więcej informacji można uzyskać pod nr. tel.  338556222 lub 338577649.

 

Sporządził:

mgr Magdalena Probosz-Walkarz

Inspektor ds. funduszu alimentacyjnego

oraz świadczeń rodzinnych

Gops Istebna
Przewiń do góry