PL EN
Kontakt

 

Adres:

43-470 Istebna 1000

 

tel./fax +48 33 8556222

tel. +48 33 8577648

tel. +48 33 8577649

 

e-mail:

gops@ug.istebna.pl

A A A

  

„Aktywny powiat cieszyński – program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Istebnej realizuje Projekt pozakonkursowy pn. „Aktywny powiat cieszyński – program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej” w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne Działania 9.1 Aktywna integracja Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Projekt jest realizowany w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie i skierowany jest dla:

 • osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności (bądź jego odpowiednik),
 • osób opiekujących się dzieckiem niepełnosprawnym lub osobą niesamodzielną i nie pracujących ze względu na konieczność sprawowania opieki,
 • osób nieaktywnych zawodowo,
 • Uczestnikiem Projektu może być osoba, która zamieszkuje w Gminie Istebna, jest w wieku aktywności zawodowej (18-67 lat), korzysta ze świadczeń pomocy społecznej lub korzystająca z POPŻ oraz nie korzysta z tego samego typu wsparcia w innych Działaniach i Priorytetach współfinansowanych przez Unie Europejską.

W ramach Projektu organizowane będą:

 • kursy, szkolenia edukacyjne i zawodowe dostosowane do indywidualnych predyspozycji oraz potrzeb rynku pracy,
 • szkolenia miękkie z zakresu doradztwa zawodowego i psychologii,
 • indywidualne spotkania z doradcą zawodowym, psychologiem,
 • nowe usługi środowiskowe: asystent osoby niepełnosprawnej, rehabilitacja w miejscu zamieszkania,
 • warsztaty twórczości ludowej,
 • grupa wsparcia dla opiekunów dzieci niepełnosprawnych lub osób zależnych,
 • indywidualne porady specjalistyczne (psycholog, doradca zawodowy, prawnik),
 • działania środowiskowe w tym: wyjazdy i spotkania integracyjno-aktywizacyjne, spotkania edukacyjno-informacyjne.

Udział w Projekcie nie zapewnia zatrudnienia ale podwyższa kwalifikacje w każdej dziedzinie życia zawodowego i społecznego, dzięki czemu Uczestnikowi łatwiej będzie znaleźć pracę i zwiększyć umiejętności społeczne.

Osoby zainteresowane oraz spełniające powyższe kryteria proszone są o osobisty kontakt z Biurem Projektu.

Nabór uczestników do Projektu trwa aktualnie do momentu uzyskania wymaganej liczby osób biorących udział w Projekcie.

Biuro Projektu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Istebna 1000

Tel. 33 855 62 22

www.gops-istebna.pl